Vi beräknar ditt pris...

Ange ditt registreringsnummer och personnummer för att se pris och teckna en bilförsäkring.

- kr/månad - kr/mil

Teckna bilförsäkring

S
Ange huvudsakliga förarens personnummer. Om det är flera förare, ange bara den yngsta förarens personnummer.

Ditt företag

Firmatecknarens personnummer

Samma som huvudsakliga föraren.

Innehåller Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Vagnskadeförsäkring. Läs mer

Innehåller Trafikförsäkring och Halvförsäkring. Läs mer

Innehåller Trafikförsäkring. Läs mer

Tillval

Pluspaket +99kr/mån
Spara 18 kr/mån
Assistans & självriskreducering +44kr/mån
Hyrbil +52kr/mån
Trafikolycksfall +21kr/mån

Kommer någon under 24 år köra bilen?